407
+ aa -

Xây dựng Đảng

Cập nhật lúc : 17/09/2023 20:56
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng
Đó là một trong những nội dung đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh tại buổi khảo sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai chuyển đổi số đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế vừa qua.

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai chuyển đổi số của một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh, đề ra các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc triển khai thực hiện trong thời gian đến, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức khảo sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai chuyển đổi số đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Huế.

Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Việt Sỹ - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Huế đã triển khai thực hiện tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị. Việc thực hiện QCDC tại chi nhánh được đảng ủy chi nhánh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản về QCDC được triển khai thực hiện thông qua các cuộc họp định kỳ, Hội nghị, Hội thảo của đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị luôn coi trọng việc chuyển đổi số và thực hiện xuyên suốt trong chiến lược kinh doanh của ngành ngân hàng; hai đơn vị đã sử dụng nhiều ứng dụng, nền tảng ngân hàng số hướng đến phục tốt cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietinbank), đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của đơn vị đảm bảo theo yêu cầu của Đoàn khảo sát; đảng ủy đã quan tâm việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả; công tác chuyển đổi số được triển khai thực hiện tốt. Đồng chí ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong 8 tháng đầu năm 2023. Để thực hiến tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc chuyển đổi số của đơn vị trong thời gian đến, đồng chí đề nghị đảng ủy Ngân hàng Vietinbank quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của đơn vị xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phân công thành viên Ban Chỉ đạo; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thanh tra nhân dân cần có trách nhiệm báo cáo với Ban Chấp hành công đoàn về các nội dung hoạt động; triển khai thực hiện tốt việc công khai thông tin đối với người lao động; tăng cường, nâng cao chất lượng đối thoại với người lao động, phát huy tinh thần dân chủ của người lao động; chú trọng việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng các đối tượng sử dụng dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh rằng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ tạo được sực đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Cùng ngày, Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Huế.

Nguyên Phương