186
+ aa -

Xây dựng Đảng

Cập nhật lúc : 14/09/2023 15:57
Hội nghị Góp ý dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ
Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tham gia góp ý vào dự thảo “Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ và các phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Dự thảo “Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ” có 4 chương, 9 điều quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng điều chỉnh; nguyên tắc; thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xác định và xử lý trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sai phạm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, trong những năm qua Đảng đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy định về công tác cán bộ. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề chưa được quy định cụ thể, do đó việc xây dựng Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ là cần thiết, phù hợp với thực tiễn trong điều kiện hiện nay, góp phần cải cách hành chính trong Đảng. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan khi cán bộ, lãnh đạo do mình giới thiệu, đề xuất bị vi phạm, như thời gian phải chịu trách nhiệm, các vấn đề sai phạm phải chịu trách nhiệm; về công tác quản lý cán bộ; trách nhiệm trong việc đánh giá, quy hoạch, giới thiệu, sử dụng cán bộ; trách nhiệm, quyền hạn đối với cán bộ được biệt phái, điều động, luân chuyển từ cấp trên về. Đồng thời, cũng cần có điều khoản để kiểm soát quyền lực, tránh việc lạm quyền trong quá trình thực hiện quy định này.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương tiếp thu, ghi nhận ý kiến góp ý của các tỉnh, thành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh, quy định này sẽ làm rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu, các ý kiến góp ý góp phần để nội dung quy định bao quát hơn, hạn chế những vướng mắc khi đưa vào thực hiện trong thực tiễn. Đồng chí cũng đề nghị sau hội nghị, các Tỉnh ủy, cơ quan có góp ý trực tiếp bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức Trung ương để tiếp thu báo cáo Bộ Chính trị để quy định khi ban hành đạt hiệu quả cao nhất.

Tuấn Anh