Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
05-HD/TU
Số hiệu 05-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
12/11/2019 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số hiệu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
CQ Ban hành
Người ký
Trích yếu