Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
69-CTr/TU
Số hiệu 69-CTr/TU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 03/02/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
03/02/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số hiệu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
CQ Ban hành
Người ký
Trích yếu