Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
49-CT/TU
Số hiệu 49-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 14/08/2020
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp
14/08/2020 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp
Số hiệu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
CQ Ban hành
Người ký
Trích yếu