Sự kiện nổi bật: 23/05: Bí thư Tỉnh ủy họp Quốc hội tại Hà Nội.        Lãnh đạo tỉnh họp Thường trực BCĐ giảm nghèo với một số cơ quan liên quan về phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh, mẫu phương án thoát nghèo và kế hoạch xóa nhà tạm.        24/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Trường Gia Hội.        Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tình hình tại Quảng Điền.        25/05: Thường trực Tỉnh ủy làm việc ở Hương Thủy.        26/05: Thường trực Tỉnh ủy dự khai mạc bồi dưỡng tập huấn Ban Chỉ đạo 35.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Sau đó, dự ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.        27/05: Lãnh đạo tỉnh dự lễ tổng kết và phát thưởng tại Trường Quốc học Huế.        Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.       
/ Văn bản /
Thứ bảy, 28/05/2022

Lĩnh vực : Khoa học - Công nghệ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
12-NQ/TU
Số hiệu 12-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 12/11/21
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
12/11/21 về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
07-NQ/TU
Số hiệu 07-NQ/TU
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 09/08/21
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những  trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
09/08/21 về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những  trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
1045-CV/BTCTU
Số hiệu 1045-CV/BTCTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/01/15
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Người ký Phạm Nhật Quang
Trích yếu V/v chuẩn bị triển khai Hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng
12/01/15 V/v chuẩn bị triển khai Hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng
67-KH/TU
Số hiệu 67-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/10/14
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Người ký Trần Thanh Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) “về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”
29/10/14 Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) “về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”
261-QĐ/TW
Số hiệu 261-QĐ/TW
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/10/14
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng
06/10/14 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng
260-QĐ/TW
Số hiệu 260-QĐ/TW
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/10/14
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành BCH Trung ương Đảng
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2015 - 2020
01/10/14 Quyết định về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2015 - 2020
131-HD/BTGTW
Số hiệu 131-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 05/09/14
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Người ký Bùi Thế Đức
Trích yếu Hướng dẫn triển khai thực hiện NQ 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
05/09/14 Hướng dẫn triển khai thực hiện NQ 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế