227
+ aa -

Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 09/05/2024 17:36
Xây dựng Thừa Thiên Huế một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ
Chiều 9/5, tại hội trường Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt, định hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm khoa học và công nghệ (KH & CN) của cả nước đến toàn thế cán bộ, viên chức, người lao động ngành KH & CN của tỉnh.
Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi quán triệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh đến quá trình nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có xác định đến năm 2030, xây dựng Thừa Thiên Huế một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; Vì vậy, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng đến phát triển tiềm lực, nguồn nhân lực KH&CN. Tập trung đầu tư vào khoa học, công nghệ, hỗ trợ các ý tưởng đổi mới, sáng tạo, sáng chế thông qua các dự án KH&CN. Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ, phát triển thị trường KH&CN. Xem KH&CN, đổi mới sáng tạo là công cụ quan trọng, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt, mục tiêu tổng quát của ngành KH & CN của tỉnh là, phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ gắn với trung tâm giáo dục - đào tạo và y tế chuyên sâu.Trong đó, vận hành có hiệu quả các hệ sinh thái thông minh trên địa bàn; Đại học Huế sớm trở thành Đại học Quốc gia và là Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ mạnh của cả nước và khu vực Đông Nam Á; đưa Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế sớm trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học Quốc gia khu vực miền Trung; bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm chủ lực… 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở định hướng phát triển của tỉnh, nhiệm vụ của ngành KH & CN của tỉnh trong thời gian tới là, bám sát Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy, tùy theo chức trách, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm KH & CN của cả nước; thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đưa tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tinhuytthue.vn