661
+ aa -

Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 20/09/2023 13:50
Toàn văn bài phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X
Sáng 20/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra long trọng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,

Kính thưa đồng chí Hồ Xuân Mãn - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy,

Thưa mẹ Việt Nam anh hùng,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa Đại hội!

Hôm nay, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị khách quý và 290 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 84 nghìn hội viên về dự Đại hội. Qua các đồng chí, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí,

Thưa toàn thể Đại hội!

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ qua, giai cấp nông dân Thừa Thiên Huế tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, chung tay giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư phát triển từng bước đồng bộ, thông minh; cơ sở vật chất, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư đạt chuẩn quốc gia. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh - sạch - sáng; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2022 giảm còn 3,56% và đến nay, có 67/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào nông dân và hoạt động của các cấp Hội nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp Hội đã tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp, qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình.

Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả và lan tỏa mạnh mẽ các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", chương trình “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” và giảm nghèo bền vững… với những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp đông đảo hội viên, nông dân, huy động các nguồn lực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức Hội các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều tiến bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, đội ngũ cán bộ cơ sở có bước trưởng thành. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả mà các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đồng chí,

Thưa toàn thể Đại hội!

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã khẳng định: Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn. Mục tiêu cao nhất trong phát triển nông nghiệp, nông thôn là nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn... Quan điểm trên đã đặt ra những thách thức, yêu cầu, nhiệm vụ mới cho các cấp hội nông dân Thừa Thiên Huế trong giai đoạn tới.

Quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều góp ý cụ thể cho văn kiện Đại hội, những hạn chế, bất cập đã được chỉ rỏ cần được khắc phục trong thời gian đến. Tại Đại hội này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gợi ý một số vấn đề để các đồng chí thảo luận và quyết định.

Trước hết, các cấp Hội cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị khóa 12, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và định hướng của Trung ương Hội để cụ thể hóa thành các nội dung, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với hoạt động các cấp Hội và phong trào nông dân Thừa Thiên Huế trong tiến trình xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, chú trọng phát huy tốt vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là, thường xuyên tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm cách làm hay, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; liên kết với các doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm chủ lực địa phương, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; chọn một số câu lạc bộ để hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm; kịp thời biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân khởi nghiệp để động viên, lan tỏa trong toàn tỉnh.

Các cấp Hội phải góp phần tích cực, đi đầu trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghề và tạo việc làm cho nông dân; hỗ trợ cải thiện sinh kế; đổi mới tư duy, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; phát huy tình làng nghĩa xóm; giúp nhau giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội nông dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thừa Thiên Huế để cán bộ, hội viên, nông dân xác định vai trò của mình trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới là mục tiêu, động lực trong hoạt động của Hội.

Các phong trào, hoạt động của Hội phải hướng đến việc mang lại lợi ích tinh thần, vật chất cho hội viên, nông dân; phải khẳng định vai trò của Hội nông dân các cấp trong những năm tới, nhất là trong giai đoạn toàn tỉnh tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.  

Thứ tư, chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất thật chất trong các cấp Hội, đặc biệt là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh. Nâng cao vai trò, năng lực của các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ hội nông dân các cấp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động. Tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt nhất để hội viên nông dân học tập, nâng cao trình độ, kiến thức và đào tạo, bồi dưỡng nghề.

Thứ năm, thường xuyên tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương Hội; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và địa phương, nhất là Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, vốn để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghiên cứu đặt hàng môt số đề tài khoa học nhằm ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ cho nông dân; xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên chợ sản phẩm nông nghiệp, mang bản sắc riêng có của Thừa Thiên Huế để giới thiệu, quảng bá, kết nối, tiêu thụ nông sản cho nông dân và thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã được ký kết.

Thứ sáu, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát triển khai các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Phải thực sự chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể Đại hội!

Trong phiên làm việc chiều hôm qua, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi chúc mừng các đồng chí và tin tưởng rằng, Ban Chấp hành khoá 10 sẽ thực sự đoàn kết, phát huy năng lực, trí tuệ, lãnh đạo, chỉ đạo phong trào nông dân và hoạt động Hội Nông dân có bước phát triển mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Tại Đại hội trọng thể này: Tôi đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của hội và phong trào nông dân; các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cấp hội, tạo điều kiện để hoạt động của hội và phong trào nông dân có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới.

Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cảm ơn Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào của giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế và rất mong tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của các đồng chí trong nhiệm kỳ tới.

Chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn.