Sự kiện nổi bật: 27/06: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ công bố quyết định công tác cán bộ.        Lãnh đạo tỉnh dự Lễ công bố thành lập Đại hội Pháo binh và Pháo phòng không.        Họp Thường vụ Tỉnh ủy.        28/06: Bí thư Tỉnh ủy họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.        Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Đề án 103 Ban Dân vận TW về công tác hội.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị Thị ủy Hương Trà.        29/06: Lãnh đạo tỉnh họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng.        Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ phát triển và khởi nghiệp phụ nữ tỉnh.        Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP.        30/06: Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.        Thường trực Tỉnh ủy dự Hội thảo chuyên đề phát huy vai trò "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" trong xây dựng nông thôn mới.        01/07: Thường trực Tỉnh ủy dự Tọa đàm khoa học “Liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới”.       
/ Tin tức - Sự kiện
Thứ năm, 30/06/2022

Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 13:00 14/01/2022

Hội nghị tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Sáng 13/01, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Dương Quang Bằng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ.

Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn Ngành đã tập trung tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc và tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, nhân sự bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó, đã hoàn thành cơ bản các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Mai Văn Chính cũng nhấn mạnh toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; Tiếp tục tham mưu, triển khai, thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; Tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; Chú trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước. Bước sang năm 2022, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cùng quan tâm, phối hợp chỉ đạo tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. 

Tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) Trung ương đã xem xét kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và ban hành Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW để thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Lưu ý đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 03-KH/TW là một trong những trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 03-KH/TW.

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng 

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và sau 30/6/2022 tất cả trường hợp vi phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố tặng Cờ thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho 6 tập thể; Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 26 tập thể và 69 cá nhân.

Tuấn Anh

Số lượt xem : 313

Tin bài liên quan