554
+ aa -

Kinh tế

Cập nhật lúc : 30/12/2014 16:11
TT-Huế: Gần 77 tỷ đồng hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
Ngày 27/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt đề án “Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014 - 2015”.
Mô hình trồng cao su tiểu điền để giảm nghèo, phát triển kinh tế tại vùng cao

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015 giải quyết được 100% đất ở, 70% đất sản xuất và cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, về hỗ trợ đất ở, tổng số hộ có nhu cầu là 67 hộ, diện tích đất ở cần giải quyết là 1,4 ha, bình quân mỗi hộ 200m2/hộ; hỗ trợ khoảng 874 hộ thiếu đất sản xuất, trong đó đất sản xuất 1 đến 2 vụ, đất màu 562 ha.

Đối với những hộ thiếu đất sản xuất, nhưng địa phương không còn khả năng tạo quỹ đất để cấp được chuyển sang hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề gồm 903 hộ và 549 lao động. Hỗ trợ 903 hộ có nhu cầu để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp hoặc các ngành nghề khác; hỗ trợ xuất khẩu lao động cho 17 người; hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng cho 612 hộ, diện tích 5.229 ha.

Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 814 hộ; đầu tư 18 công trình nước sinh hoạt tập trung  phục vụ cho khoảng 2.900 hộ; duy tu bảo dưỡng 57 công trình khác, phục vụ cho khoảng 1.981 hộ.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án gần 77 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ Trung ương gần 54 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng CSXH 13,7 tỷ đồng, còn lại là vốn địa phương hơn 9 tỷ đồng.

 

Song Trần