106
+ aa -

Kinh tế

Cập nhật lúc : 21/09/2023 22:17
Nam Đông: Phát triển cây dược liệu quý gắn với du lịch
Ngày 20/9, huyện Nam Đông phối hơp với Sở khoa học và công nghệ tổ chức hội nghị lựa chọn loài dược liệu quý phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. Tiến sĩ Hồ Thắng – Giám đốc Sở và đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tại hôi nghị hơn 100 đại biểu đã được các chuyên gia đầu ngành dược liệu và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện Nam Đông giới thiệu đề dẫn phát triển vùng nguyên liệu  và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu và nhu cầu lựa chọn loài dược liệu quý trên đia bàn huyện Nam Đông; phát triển dược liệu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng, giải pháp; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nhân giống và trồng một số loài dược liệu tiềm năng phù hợp với điều kiện từ nhiên của huyện Nam Đông; khôi phục và phát triển sản phẩm thương mại từ cây dược liệu Xuyên tâm liên theo chuỗi giá trị mang thương hiệu Huế. Hội nghị đã giành thời gian thảo luận, chia sẽ kinh nghiệm một số mô hình phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Nam Đông là huyện miền núi, với diện tích đất tự nhiên hơn 65 nghìn ha, có nhiều loài dược liệu quý (động, thực vật), hiện nay huyện xây dựng Đề án “Phát triển vùng trồng cây Quế nguyên liệu giai đoạn 2023 - 2030. Với mục tiêu đến năm 2025 diện tích trồng cây Quế của huyện đạt từ 900 - 1.000 ha; đến năm 2030 hình thành vùng trồng cây Quế nguyên liệu ổn định 2.500 ha. Ngoài ra, cũng đang chú trọng phát triển cây như Gấc và mốt số loại cây dược liệu bản địa khác. Cũng tại hội nghị rất nhiều doanh nghiệp, công ty đã đồng ý cung cấp, hỗ trợ cây giống dược liệu quý, kỹ thuật trồng và bao tiêu sản phẩm quả Gấc. 

Tiến Dũng