76
+ aa -

Kinh tế

Cập nhật lúc : 17/09/2023 21:19
Khuyến nông góp vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông. Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh.

Trong 30 năm qua, hệ thống khuyến nông Thừa Thiên Huế đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Nhờ áp dụng các kỹ thuật và công nghệ mới, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi mà nông dân đã có được năng suất nuôi trồng cao hơn, nhiều loại nông sản hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các mô hình trình diễn khuyến nông, tập huấn kỹ thuật và đào tạo nghề nông nghiệp đã cung cấp cho nông dân kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng các phương pháp nuôi trồng mới đem lại thu nhập cao hơn. Các hoạt động khuyến nông ngày càng phong phú đa dạng, đa lĩnh vực và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần thành công trong công cuộc đổi mới nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng và Nhà nước. Để đạt được những thành tựu đó, Khuyến nông Thừa Thiên Huế đã nhận được quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, sự hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, sự hợp tác từ các ban ngành, các tổ chức và doanh nghiệp.

Thời gian tới, ngành khuyến nông tiếp tục phát triển, mở rộng mô hình tổ khuyến nông cộng đồng, phấn đấu 100% xã nông thôn mới có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, bền vững. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách về khuyến nông, đặc biệt là bộ tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công về khuyến nông và chính sách xã hội hóa khuyến nông nhằm thu hút các bên tham gia hoạt động khuyến nông; Phối hợp giữa khuyến nông nhà nước với khuyến nông doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn lực tham gia hoạt động khuyến nông. Phát triển khuyến nông điện tử, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khuyến nông phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động khuyến nông và tiếp nhận thông tin phản hồi từ thực tế sản xuất.

Ngọc Minh