42
+ aa -

Kinh tế

Cập nhật lúc : 22/04/2024 22:25
Đoàn giám sát Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khảo sát và làm việc tại huyện A Lưới
Ngày 22/04, Đoàn giám sát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế và làm việc với huyện A Lưới về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; đại diện các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo huyện A Lưới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng, cho biết trên cơ sở Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện đã ban hành Quyết định số 03-QĐ/BCĐ, ngày 08/6/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo cho các xã, thị trấn giai đoạn 2022 - 2025. Phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn huyện giảm còn dưới 12,01%. Với quan điểm chỉ đạo là: “Xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể cho từng hộ nghèo”; căn cứ kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của huyện, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể đối với thôn, tổ dân phố, đăng ký danh sách hộ thoát nghèo có địa chỉ.

Qua thực hiện năm 2022 và 2023 hộ nghèo giảm xuống còn 3.485 hộ chiếm 24,30% giảm 25,68% trong 02 năm, tương ứng vượt chỉ tiêu 6,01%. Tỷ lệ hộ cận nghèo là 15,58%. Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo là 39,88% đưa A Lưới thoát khỏi tình trạng huyện nghèo.

Những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, sự chỉ đạo điều hành kịp thời của UBND huyện, cùng sự nỗ lực của các ngành, các cấp và toàn thể quân, dân huyện nhà nên tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định, các lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả; công tác vận động các loại quỹ đều đạt kế hoạch đề ra; các hoạt động văn hóa, văn nghệ được quan tâm tổ chức thực hiện đáp ứng nhu cầu thụ hưởng về văn hóa tinh thần của nhân dân. Nhờ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo quê hương A Lưới đã có những thay đổi đáng kể. Cơ sở hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường, trạm được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Kết quả thực hiện đến năm 2023, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.279 tỷ đồng/năm; Thu ngân sách đạt 26.930 triệu đồng/năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,22 triệu đồng/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 40,01%, công tác tạo việc làm được các cấp chính quyền quan tâm, ý thức của người lao động nâng cao, mỗi năm tạo việc làm mới bình quân 758 lao động đạt 113,6% kế hoạch. Hộ nghèo toàn huyện đến cuối năm 2023 là 24,30%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 15,58%, tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo là 39,88%.

Căn cứ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo các năm 2022, 2023; sự lồng ghép có hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án liên quan khác. Đến cuối năm 2023, huyện A Lưới đã rà roát các tiêu chí quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, qua đánh giá hệ thống chỉ tiêu xác định, chấm điểm huyện nghèo cuối năm 2023, huyện A Lưới đảm bảo điều kiện thoát khỏi tình trạng nghèo.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát, cùng đại diện các sở, ngành và lãnh đạo huyện A Lưới đã trao đổi, chia sẻ về kết quả, những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện các CTMTQG. Đồng thời, nêu lên các giải pháp và đề xuất, kiến nghị để triển khai thực hiện có hiệu quả các CTMTQG.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cho biết để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành phố trực thuộc Trung ương thì việc đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia là một trong nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện và các cấp, nên công tác giảm nghèo tại huyện A Lưới đã có những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi thay.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ngoài vận động ngoại lực, thực hiện các chính sách liên quan và huy động nội lực, địa phương cần chú trọng các biện pháp tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân. Để người nghèo hiểu được họ vừa là chủ thể, vừa là đối tượng được hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo, từ đó chủ động, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp thu các ý kiến và những định hướng gợi mở của các thành viên đoàn giám sát để vận dụng vào việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tại huyện A Lưới. “Tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết giải ngân vốn, đảm bảo tiến độ giải ngân cho các hạn mục xây dựng; tăng thu nhập cho người dân, hỗ trợ tạo sinh kế; đổi mới phương thức, cách thức thực hiện, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất cho người dân”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, chia sẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh và huyện A Lưới trong việc triển khai, thực hiện các chương trình MTQG, đặc biệt đã huy động cả hệ thống chính trị trong thực hiện giảm nghèo bền vững và đạt nhiều kết quả tích cực. Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị tỉnh cần tập trung huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG, đối với các tiểu dự án có tỷ lệ giải ngân thấp cần theo dỏi, bám sát để triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ tạo sinh kế cho người dân, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, từ đó có cơ chế chính sách để người dân vươn lên phát triển kinh tế.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng yêu cầu huyện A Lưới cần bổ sung, hoàn thiện đề án đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia để trình các Bộ, ngành trung ương thẩm định và trình Chính phủ xem xét quyết định.

Văn Bốn