Kinh tế

Tập huấn công tác quản lý tài chính ngành Thống kê

Sáng ngày 27/11, tại thành phố Huế, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính cho các đơn vị dự toán ngành Thống kê. Dự hội nghị có ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính; Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế và đội ngũ kế toán trong toàn ngành Thống kê.

Thừa Thiên Huế: Nhiều giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện

10 tháng đầu năm, Công ty Điện lực (PC) Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị khách hàng tại 10 điện lực nhằm thông báo tình hình cung cấp điện năm 2014, các nội dung về dịch vụ điện, giới thiệu hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện và các ...

Hội thảo “Tái cơ cấu nền kinh tế và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ...

Chiều ngày 17/11, Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban quốc gia về hội nhập kinh tế Quốc tế tổ chức buổi Hội thảo “Tái cơ cấu nền kinh tế và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa ...

Cần điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và phân bổ nguồn lực hợp lý

Chiều 17/11, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) tỉnh phối hợp với Ủy ban Quốc gia về hợp tác KTQT tổ chức Hội thảo “Tái cơ cấu (TCC) nền kinh tế và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh hiện nay”. Đến ...

Thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Hòn Voi - Vũng Đèo, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc

UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Hòn Voi - Vũng Đèo, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc dựa vào cộng đồng.

Một số suy nghĩ về tăng trưởng xanh và bền vững ở Thừa Thiên Huế

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với vấn đề môi trường ngày càng ô nhiễm, tài nguyên bị khai thác cạn kiện thì phát triển xanh đang là một trong những xu hướng nhiều quốc gia, khu vực đang hướng tới. Phát triển xanh là sự gắn kết giữa phát ...