547
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 24/05/2023 14:41
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
Căn cứ kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 ngày 24/5/2023. Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 thông báo triệu tập 24 thí sinh đủ các điều kiện dự thi vòng 2.

 

Tải để xem chi tiết file đính kèm bên dưới:

Tệp đính kèm: