1494
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 26/05/2023 14:25
Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Tải để xem chi tiết file đính kèm bên dưới:

Tệp đính kèm: