627
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 24/05/2023 14:36
Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

 

 

Tải để xem chi tiết file đính kèm bên dưới:

Tệp đính kèm: