1242
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 10/05/2023 13:48
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023 thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2), kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023.

 

 

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Tệp đính kèm: