555
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 19/04/2023 15:59
Kết quả thi môn Kiến thức chung và Tiếng Anh kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022.
Kết quả thi Kiến thức chung và Tiếng Anh ngày 19/4/2023. Tải để xem file kết quả đính kèm bên dưới.
Tệp đính kèm: