750
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 21/04/2023 14:15
Kết quả thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022
Kết quả thi chuyên môn, nghiệp vụ ngày 20/4/2023. Tải để xem file kết quả đính kèm bên dưới.
Tệp đính kèm: