Thông báo

Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu ​90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), ngày 22/8/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn) (bắt đầu tuần thi thứ nhất vào ngày 26/8/2019 và dự kiến kết thúc vào tháng 6/2020).

Thông báo thời gian tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Căn cứ Kế hoạch 84-KH/TU, ngày 21/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Quyết định 1802-QĐ/TU, ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng ...

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2018 của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Căn cứ Quyết định 298-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Căn cứ nhu cầu, phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên ...

Thông báo điểm xét thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên hạng II năm 2018

Căn cứ kết quả xét thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên hạng II năm 2018.

Thông báo điểm thực hành xét tuyển đặc cách viên chức

Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách đối với ứng viên đủ điều kiện xét tuyển viên chức Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Thông báo nhân sự đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sau khi thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy, niêm yết tại cơ quan Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội đồng Thi tuyển đã tiến hành nhận hồ sơ ứng ...