Thông báo

Thông báo ra mắt sổ tay điện tử “Dân vận khéo”

10 tuần trước

Ban Dân vận Tỉnh ủy thông báo ra mắt sổ tay điện tử “Dân vận khéo”, kèm theo file mềm định dạng pdf (có nội dung sổ tay kèm theo).

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ ...

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023 thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2), kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính ...

Thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ ...

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023 thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung, kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ...

Kết quả thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - ...

Kết quả thi chuyên môn, nghiệp vụ ngày 20/4/2023. Tải để xem file kết quả đính kèm bên dưới.

Kết quả thi môn Kiến thức chung và Tiếng Anh kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính ...

Kết quả thi Kiến thức chung và Tiếng Anh ngày 19/4/2023. Tải để xem file kết quả đính kèm bên dưới.

Thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung và danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi ...

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022 thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung và danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính ...