101
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 30/08/2023 22:00
Triển khai hiệu quả các mô hình thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Chiều 29/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh đã có cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 8/2023 về triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án 06 tại Thừa Thiên Huế với C06 (Bộ Công an). Dự cuộc họp có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Báo cáo tại cuộc họp, cho biết về kết quả triển khai thực hiện các mô hình tại kế hoạch phối hợp với C06 (Bộ Công an): Toàn tỉnh đã thu nhận 1.094.255 hồ sơ cấp CCCD gắn chip. Về định danh điện tử: Đến nay, tổng số hồ sơ định danh điện tử đã thu nhận 789.741 hồ sơ (đạt 74,42% so với tổng số nhân khẩu trên 14 tuổi). Về tạo lập địa chỉ số: Đã thu thập 91.976 địa chỉ số (thông tin về nhà ở gắn định vị GPS, cùng với thông tin công dân trong hộ) được triển khai trên địa bàn huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc để phục vụ công tác quản lý cư trú và hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.Về thanh toán không dùng tiền mặt: Đã tạo lập 51.670 ví điện tử Hue-S và hơn 694 điểm chấp nhận thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh. Triển khai việc chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước tại 137/141 xã, phường, thị trấn, đạt tỉ lệ 97,16%; đối với người được ủy quyền, người giám hộ được chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua tài khoản trên địa bàn tỉnh là 47.090/59.991 trường hợp, đạt tỉ lệ 78,49%.

Tính đến nay, số lượng CCCD được đồng bộ với thẻ Bảo hiểm y tế giấy còn hạn sử dụng là 1.033.584 trường hợp; có 187/188 cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin thẻ Bảo hiểm y tế bằng CCCD với 170.883 lượt tra cứu, trong đó 140.061 lượt tra cứu thành công phục vụ khám, chữa bệnh, đạt tỉ lệ 81,96%. Đã triển khai thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại 48 cơ sở kinh doanh lưu trú và 09 cơ sở khám chữa bệnh. Kết quả: Các cơ sở đã cập nhật thông tin khách checkin khi đến cư trú: 31.166 trường hợp…

Tại cuộc họp, đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện về việc triển khai nhân rộng các mô hình theo Kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án 06 còn khó khăn về trang thiết bị để triển khai (như: mô hình kiểu mẫu thực hiện Đề án 06 tại các Khu chung cư, Khu đô thị mới; triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực; thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM; triển khai tại các cơ sở KDCĐK về ANTT). Kinh phí phục vụ triển khai các mô hình Đề án 06 còn nhiều hạn chế…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, Kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh và Bộ Công an đã chỉ rõ các mô hình cần tập trung thực hiện, nên cần có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình triển khai các mô hình. Đây là những mô hình có tính thực tiễn, tính ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử nhằm chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và mang lại những tiện ích, những giá trị to lớn cho công dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Việc xác định chính xác các điểm đột phá, các mô hình Đề án 06 trong kế hoạch phối hợp thực hiện là quan trọng, nên cần có sự kết nối chặt chẽ trong triển khai. Để các mô hình nói trên đi vào thực tiễn cuộc sống đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo điều hành, cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 Chính phủ, Cục C06.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ngành chuyên môn tiếp tục phối hợp với Cục C06, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh; bổ sung, triển khai các mô hình theo chỉ đạo tại Công văn số 4043/CV-TCTTKĐA ngày 13/6/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ về việc triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc triển khai Đề án 06. Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã nhân rộng các mô hình Đề án 06, như: Mô hình công dân số; mô hình kiểu mẫu thực hiện Đề án 06 tại các khu chung cư, khu đô thị mới; thông báo lưu trú qua phần mềm ASM...

Phối hợp với Cục C06 triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình đã khảo sát nhưng chưa triển khai trên thực tế và các mô hình chưa khảo sát, triển khai theo Kế hoạch phối hợp.Trong quá trình triển khai các mô hình, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để khắc phục khó khăn, tồn tại triển khai thực hiện các tiện ích thiết thực của Đề án 06 hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về tiện ích của Đề án 06 (nhất là về tài khoản định danh điện tử, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến...) trên các nền tảng và tại các điểm tập trung đông người... để người dân, tổ chức nắm và hưởng ứng tham gia các tiện ích mà Đề án 06 mang lại.

Văn Bốn