54
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 27/03/2024 09:01
Tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”
Ngày 26/3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì tại điểm cầu TT Huế. Hội nghị được trực tuyến đến 35 điểm cầu trên toàn quốc.

Trong 5 năm thực hiện Đề án, rất nhiều nhiệm vụ đã được Bộ Quốc phòng triển khai, trong đó trọng tâm là biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền; Tập huấn, học tập luật cảnh sát biển Việt Nam; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến luật. Đáng chú ý đã phối hợp với tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội gửi hơn 80 triệu tin nhắn; phối hợp với Bộ thông tin truyền thông đề nghị các nhà mạng gửi hơn 300 triệu tin nhắn tới các thuê bao di động để vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam.

Với nhiều chương trình đồng bộ, thống nhất, Sau 5 năm thực hiện, các nội dung, mục tiêu của đề án đã hoàn thành, luật cảnh sát biển đã đi vào cuộc sống của nhân dân.  Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật được nâng lên. Qua đó các hành vi vi phạm tại các địa phương, tình hình vi phạm pháp luật trên biển của ngư dân, nhất là vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU giảm đi đáng kể.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án, đã tổ chức biên soạn, in ấn hơn 160 bộ đề cương tuyên truyền, hệ thống câu hỏi – đáp án về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; phát hành hơn 50.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền; trang bị 155 tủ sách pháp luật, 20 tủ thuốc lắp đặt trên các tàu đánh bắt xa bờ, phục vụ cho ngư dân đánh bắt thủy sản trên biển dài ngày. Cùng với đó là rất nhiều lớp tập huấn, các cuộc thi, các buổi học tập chính trị được triển khai, qua đó đưa luật cảnh sát biển thực sự đi vào cuộc sống người dân.

Trên cơ sở đánh giá những mặt hạn chế trong thực hiện đề án, Bộ Quốc phòng đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quang Đạo