95
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 29/06/2023 08:33
Thừa Thiên Huế: Hiệp đồng công tác chỉ đạo, đạo diễn diễn tập KVPT huyện A Lưới, Phong Điền năm 2023
Ngày 28/6, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp đồng công tác chỉ đạo, đạo diễn diễn tập KVPT huyện A Lưới, Phong Điền năm 2023. Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban Đạo diễn diễn tập KVPT huyện Phong Điền và A Lưới năm 2023; phổ biến một số nội dung cơ bản về kế hoạch diễn tập, lịch thời gian chuẩn bị, lịch diễn tập; hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương pháp tiến hành đạo diễn, diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chiến đấu cấp xã trong KVPT.

Hội nghị cũng thống nhất nội dung, thời gian phương pháp đạo diễn; phương pháp xây dựng kế hoạch đạo diễn, diễn tập KVPT cấp huyện và diễn tập chiến đấu cấp xã của huyện A Lưới, huyện Phong Điền năm 2023; thông qua hội nghị để hiệp đồng, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Đạo diễn, nắm chắc ý định, thời gian diễn tập, làm cơ sở để các đồng chí làm tốt công tác chuẩn bị tham mưu giúp Ban Chỉ đạo diễn tập điều hành diễn tập đúng nội dung, chương trình kế hoạch, ý định đề ra, bảo đảm chất lượng hiệu quả và an toàn.

Hoàng Giang