137
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 13/05/2023 22:17
Quảng Điền: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Ngày 12/5, Huyện Quảng Điền tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tham dự có ông Dương Đình Luân, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo 138 huyện, lãnh đạo UBMTTTQVN huyện, Công huyện cùng các thành viên 138 của huyện.

10 năm qua lực lượng Công an phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả.

Phối hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; xây dựng 18 mô hình và thành lập, nhân rộng 194 Câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự.

Phối hợp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn toàn dân tộc”; huy động nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận triển khai phương hướng nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới.

Công Cường