157
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 26/05/2023 19:03
Phú Lộc - Đơn vị cấp xã đầu tiên tổ chức diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ năm 2023
Trong 2 ngày 25-26/5, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Phú Lộc tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ năm 2023 và diễn tập thực binh tại xã Lộc Điền. Đây là đơn vị cấp xã đầu tiên tổ chức diễn tập năm 2023. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã đến dự.

Nội dung diễn tập có 3 giai đoạn, gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Mục đích của diễn tập nhằm thực hiện vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và Nghị định số 21 ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Cùng với đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến. Thông qua diễn tập bổ sung hoàn thiện văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lộc Điền năm 2023 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và cơ sở vật chất. Trong đợt diễn tập lần này, Ban tổ chức đã đưa vào nội dung mới như tổ chức đào bếp hoàng cầm, cách mắc tăng võng để giới thiệu, thuyết minh cho lực lượng khung tập, đại biểu tham quan biết và hiểu rõ nội dung về công tác bảo đảm hậu cần trong quá trình chiến đấu.

 Ngọc Hiếu