218
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 17/09/2023 21:42
Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế làm tốt công tác dân vận
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác về công tác dân vận “... việc dân vận rất quan trọng, Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của lực lượng vũ trang tỉnh đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thường xuyên sâu sát “3 bám, 4 cùng” để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ động phối hợp nâng cao hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh và quốc phòng, giảm nghèo bền vững; khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh…, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn trọng yếu. Thông qua thực hiện công tác dân vận, phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng thêm tỏa sáng; góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang tỉnh còn tích cực tổ chức các phong trào và đăng ký giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị. Từ đầu năm đến nay, thông qua các hoạt động huấn luyện, hành quân dã ngoại làm công tác dân vân kết hợp xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiên sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 22 đợt hành quân dã ngoại đến 22 lượt xã, phường (trong đó có 9 lượt về xã vùng giáo, 13 lượt xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc miền núi). Với trên 1.500 lượt bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên về cùng bà con tổ chức tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đào đắp, sửa chữa, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn; khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi; xây dựng củng cố cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế; thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; giúp đỡ, đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí… Ngoài ra, có hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống, chữa cháy rừng, thiên tai, bão lụt và cứu hộ, cứu nạn…

Đặc biệt, cùng với đó là mô hình của các đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh như: “Mô hình lan tỏa yêu thương, ấm tình Quân - Dân” của Trung đoàn 6, Ban Chỉ huy Quân sự Thành Phố Huế; Mô hình “Thắp sáng đường quê” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc, Nam Đông, A lưới; “Cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình sát với người dân” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới; “Nâng bước em tới trường” của Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền; Mô hình “Ngày chủ nhật xanh” của Ban Chỉ huy Quân sự Phong Điền, Trung đoàn 6, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3; Mô hình “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền; Hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” của phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… Với những việc làm thiết thực trên của lực lượng vũ trang tỉnh góp phần giúp bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số không ngừng nâng cao đời sống, vươn lên no ấm, tiến bộ, làm thay đổi rõ nét bộ mặt vùng sâu, vùng xa trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận giai đoạn 2023 -2030 và những năm tiếp theo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường nhân rộng cách làm hay, nhân tố mới, mô hình sáng tạo, phù hợp mang lại kết quả thiết thực, ý nghĩa. Đề cao vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng chính trị từ cơ sở, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn. Các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân vận ở các cấp; tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa của công tác dân vận, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc./.

Minh Nguyên - Trần Tình