94
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 17/10/2023 22:07
Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDQP& AN tại Đại học Huế
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho sinh viên và một nhiệm vụ quan trọng nhằm vun đúc, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ. Xác định vai trò quan trọng đó trong những năm qua Đảng uỷ Ban giám đốc Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế luôn không ngừng chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn này để đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chúng tôi có dịp được dự một tiết học về nội dung Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế. Đây không những là một nội dung khó và trừu tượng song với những kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm giảng dạy lâu năm cùng với đó là những hình ảnh minh hoạ sinh động, chân thực trong bài giảng, đặc biệt là với cách lập luận logic, chặt chẽ, phương pháp truyền tải kiến thức hợp lý vì vậy Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Hoa không những đã làm cho các em sinh viên thích thú và chăm chú với môn học mà còn làm cho các em tiếp thu được những kiến thức ngay trên lớp học.

Giảng viên Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Giảng viên khoa chính trị, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế cho biết: Bản thân tôi là giảng viên giảng dạy bộ môn đường lối QPAN Của Đảng cộng sản Việt Nam tại Trung tâm GDQP & AN – Đại học Huế, không những tôi phải nghiên cứu nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải lồng ghép với phương thức dạy học đa dạng, phong phú để giúp cho sinh viên trang bị được những kiến thức cơ bản về QPAN từ đó góp phần lĩnh hội về lý tưởng, đạo đức cách mạng quân sự và nâng cao nhận thức, ý chí, tình cảm, niềm tin trong sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay)

Em Bùi Ngọc Trâm Anh – Trường Đại học luật Huế tâm sự: Quan hơn 4 tuần được học tập tại Trung tâm GDQP& AN – Đại học Huế thì chúng em đã được học tập, huấn luyện rất nhiều nội dung về quân sự cũng như chính trị và thông qua mỗi bài học chúng em càng thấy được trách nhiệm của bản thân mình đối với Tổ quốc và từ đó để tạo thêm  nguồn động lực để chúng em học tập, rèn luyện trở thành những thế hệ tương lai của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Ngoài nâng cao chất lượng những môn học chính trị thì đối với các môn học quân sự, học thực hành Trung tâm luôn chú trọng thực hiện phương châm huấn luyện “ Cơ bản, thiết thực, vững chắc” huấn luyện đến đâu chắc đến đó, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, bằng phương pháp giảng giải trên lý thuyết kết hợp với thực hành trong đó tiến hành sửa sai ngay trong quá trình luyện tập do đó đã làm cho các em vừa nắm vững được kiến thức đồng thời có thể thực hiện được thuần thục được các động tác và làm chủ được vũ khí, trang bị sau khi hoàn thành khoá học.

Em Bùi Gia Hưng – Sinh viên trường Đại học Luật Huế tâm sự: Qua thời gian học tập tại đây thì chúng em đã được tiếp xúc những kiến thức cơ bản nhất về bộ môn GDQP & AN, trong những kiến thức đó thì chúng em được tiếp xúc cả lý thuyết lẫn thực hành, nhất là về mảng thực hành chúng em cảm thấy khó hơn lý thuyết rất nhiều mà bắn súng là môn khó nhất vì đây là lần đầu chúng em được tiếp xúc với vũ khí thật, trang bị thật nhưng qua thời gian được sự chỉ dẫn cũng như giám sát của các thầy thì chúng em có thể tự tin để làm chủ được những loại vũ khí đó.

Trong những năm qua để nâng cao chất lượng giảng dạy Đảng uỷ, Ban giám đốc Trung tâm luôn không ngừng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy đối với  đội ngũ giảng viên, nhất là thường xuyên tổ chức các Hội thi để vừa đánh giá trình độ, năng lực, phương pháp của các giảng viên mà qua đó còn để các đồng chí cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy của mình bên cạnh đó Trung tâm cũng yêu cầu các bài giảng của giáo viên phải bằng giáo án điện tử, có minh hoạ hình ảnh để tạo sự sinh động và sự hăng say học tập của sinh viên.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện – Phó giám đốc Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế cho biết: Để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng và an ninh trước hết chúng tôi đẩy nhanh tiến độ soạn thảo gián án, đặc biệt là giáo án điện tử làm sao khi mỗi thầy cô đứng trên bục giảng nó thể hiện được nội dung cần phải truyền đạt và sinh viên khi tiếp thu sẽ nắm chắc được nội dung đó là điều chúng tôi cần nhấn mạnh, trong phần thực hành thì chúng tôi đúc kết lại những tư thế, động tác kỹ chiến thuật phù hợp với yêu cầu, truyền thống cách đánh của Quân đội ta để cho các em nhìn thấy được trực quan sinh động, để từ đó các em nâng cao được trình độ, kiến thức và tư duy trong nhiệm vụ trong bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Có thể khẳng định với sự đổi mới  và chú  trọng để nâng cao chất lượng đào tạo những năm qua việc đào tạo cho sinh viên về môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đã đã mang lại những hiệu quả thiết thực và góp phần quan trọng để các em sinh viên hiểu biết hơn về quốc phòng an ninh qua đó bồi đắp cho các em tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang Đạo