101
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 16/05/2023 15:32
Định hướng tư tưởng, quan tâm động viên, khích lệ chiến sĩ mới
Ngày 15/5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do đồng chí Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đã có buổi kiểm tra giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 6 về tổ chức kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.

Năm 2023, Trung đoàn 6 được giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện cho 260 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023, thời gian qua dù điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao nhất, Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị Tiểu đoàn 1 khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, 100% chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra cuối khóa huấn luyện.  

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương kết quả đạt được của Trung đoàn 6 thời gian qua; đồng thời yêu cầu Trung đoàn 6 quán triệt nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của trên về kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, trọng tâm là kiểm tra “3 tiếng nổ”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị Trung đoàn 6 triển khai tổ chức chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là hệ thống văn kiện, kế hoạch các loại; tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp thật chặt chẽ, nghiêm túc; huy động lực lượng chuẩn bị chu đáo hệ thống thao trường, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật cho kiểm tra theo đúng quy định, hướng dẫn. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, quan tâm động viên, khích lệ chiến sĩ mới, tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Lê Sáu