116
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 05/07/2023 16:11
A Lưới: Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023
Sáng 5/7, Huyện A Lưới tổ chức Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2023; đồng chí Phan Quý Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc. Tham dự khai mạc có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện A Lưới.

Diễn tập KVPT huyện A Lưới năm 2023 sẽ được tiến hành qua 3 giai đoạn; giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2023, Huyện ủy A Lưới đã có Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ diễn tập, trong đó xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện trong tham mưu việc xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn kiện, chương trình, kế hoạch diễn tập theo đúng kế hoạch của trên.

Phát biểu chỉ đạo Khai mạc diễn tập, đồng chí Phan Quý Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, phải chú trọng xây dựng và củng cố Quốc phòng – An ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững chắc ngay từ thời bình. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

Đồng chí Phan Quý Phương nêu rõ, thông qua diễn tập để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong xây dựng, hoạt động và thực hành tác chiến trong khi vực phòng thủ khi có tình huống. Đồng thời để rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương yêu cầu Ban Đạo diễn nắm chắc ý định, kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh để điều hành nội dung trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn tác chiến và từng tình huống chiến đấu. Đối với Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện A Lưới và khung tập của huyện cùng các thành phần tham gia cần khắc phục khó khăn, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, đầu tư thời gian nghiên cứu nắm, thể hiện vai tập sát với tình huống chiến đấu và sát với thực tế, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; quá trình diễn tập phải chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm bí mật và tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Cuộc diễn tập KVPT huyện A Lưới năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Lê Sáu - Quang Đạo