659
+ aa -

Giải Búa Liềm vàng

Cập nhật lúc : 18/07/2022 17:48
Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2022
Chiều 18/7/2022, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2022. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phát động tổ chức Giải, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Giải báo chí khẳng định: Kể từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm khuyến khích, động viên, tạo động lực thúc đẩy để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2022. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng giải thưởng riêng nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là dịp lựa chọn những tác phẩm chất lượng cao tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Theo Kế hoạch và Quy chế, Giải báo chí của Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng năm 2022 là giải thưởng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đối tượng tham dự mọi công dân Việt Nam ở trong tỉnh và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022 và được gửi đến Ban Tổ chức Giải chậm nhất ngày 01/11/2022. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 3 tác phẩm tham dự Giải…

Phát biểu hưởng ứng Giải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Dương Phước Thu khẳng định sẽ tích cực tuyên truyền, triển khai Giải, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan báo chí, hội viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn trong việc viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Chỉ đạo về Giải báo chí, đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhấn mạnh: Viết về xây dựng Đảng là công việc khó, nhưng cũng là mảng đề tài đầy sức hấp dẫn, là không gian cho những tìm tòi, khám phá, lao động sáng tạo. Để viết được thì người viết cần có sự am hiểu sâu về công tác xây dựng Đảng, kiên trì, bền bỉ. Việc tổ chức Giải báo chí lần này là việc làm cụ thể giúp cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là trách nhiệm nội bộ của Đảng mà còn là cả hệ thống chính trị, của mọi người dân cùng góp phần xây dựng để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực sự vì nhân dân, do nhân dân. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Giải báo chí với các hình thức phong phú, phù hợp; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề để có nhiều tác phẩm tham dự giải; cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm có giá trị phản ánh sinh động, sâu sắc về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế…

Các tác phẩm tham gia Giải gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, số 54 Hùng Vương, thành phố Huế; ĐT: 080 54142 địa chỉ email bualiemvangtth@tinhuyhue.vn

Các giải thưởng như sau: Giải tác phẩm: Giải đặc biệt 20.000.000 đồng, Giải A (04 giải) mỗi giải 15.000.000 đồng, Giải B (04 giải) mỗi giải 10.000.000 đồng. Giải C (04 giải) mỗi giải 5.000.000 đồng và các Giải Khuyến khích mỗi giải 3.000.000 đồng. Về giải tập thể (03 giải), mỗi giải 2.000.000 đồng. Về giải phụ (05 giải) mỗi giải 2.000.000 đồng. 

(Kiều My - Thanh Thủy)