741
+ aa -

Giải Búa Liềm vàng

Cập nhật lúc : 15/07/2022 14:26
Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2022
Thực hiện Kế hoạch 59-KH/BTCTW, ngày 28/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022”, nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí về xây dựng Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2022

 

Xin vui lòng kích chọn file bên dưới để xem toàn bộ Kế hoạch và Thể lệ Giải


Tệp đính kèm: