510
+ aa -

Chính trị - Xã hội

Cập nhật lúc : 22/09/2014 10:27
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Sáng 19/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân của Quốc hội và Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân.
Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì tham dự cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2014, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp hơn 370.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; trong đó có 4.732 lượt đoàn đông người.

Về công tác tiếp công dân, năm 2014, các cơ quan hành chính nhà nước  tiếp gần 371 ngàn lượt công dân đến khiếu nại. Bên cạnh việc tiếp dân tại trụ sở, Ban tiếp công dân Trung ương – Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp tham gia cùng một  số địa phương tổ chức đối thoại với công dân tại cơ sở nhằm hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp. Tại trụ sở tiếp công dân tại Hà Nội và TP HCM tiếp gần 25.000 lượt người, 809 lượt đoàn đông người, hơn 7.100 vụ việc.

Về kết quả thực hiện triển khai chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thanh tra chính phủ và lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương chỉ đạo sát sao công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân. Nhìn chung, công tác tiếp công dân đã có nhiều tiến bộ rõ nét,việc phối hợp trong công tác tiếp dân chặt chẽ, kịp thời , nhất là trong những vấn đề phức tạp.

Tại Thừa Thiên Huế đã thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh, ban tiếp công dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cũng bố trí địa điểm tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan để thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và xử lý đơn thư gửi đến cơ quan, bố trí công chức làm công tác tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân thường xuyên của cơ quan phù hợp với yêu cầu, tính chất tổ chức và hoạt động của từng cơ quan.

 

Song Trần