468
+ aa -

Chính trị - Xã hội

Cập nhật lúc : 31/10/2022 16:18
Một số hoạt động của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 10
Trong tháng 10/2022, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 để thực hiện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; 2026 - 2031. Dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 HĐND tỉnh. Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII.

Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6; dự kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và 15 năm thành lập Học viện Âm nhạc Huế, dự Lễ tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” tỉnh Thừa Thiên Huế, dự Hội nghị tuyên dương “Gương mặt phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” năm 2022. Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các hãng tàu làm hàng container tại cảng Chân Mây và dự Lễ khởi công dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây giai đoạn 2.

Dự Tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức và chủ trì Lễ phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đoàn công tác khảo sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XVI), xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác dân vận ở cơ sở tại Đảng ủy thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang), Đảng ủy phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy), Đảng ủy xã Thượng Long (huyện Nam Đông), Đảng ủy phường Đông Ba, Đảng ủy phường Hương Sơ (thành phố Huế), Đảng ủy thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), Đảng ủy xã Giang Hải (huyện Phú Lộc).

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm cần quan tâm chỉ đạo

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trực tiếp về cơ sở kiểm tra, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân. Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch, chương trình… của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Chỉ đạo các cấp ủy tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XIII).

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển các lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tiến độ, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai và đưa vào hoạt động các dự án sản xuất công nghiệp; tiếp tục xúc tiến, kêu gọi các tập đoàn lớn, có thương hiệu đầu tư phát triển các ngành công nghiệp tạo năng lực mới. Tập trung các giải pháp quyết liệt đẩy nhanh vốn đầu tư công. Tiếp tục chỉ đạo 4 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Tổ chức tốt việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn và hoàn thành kế hoạch đề ra. Chủ động các kịch bản ứng phó kịp thời, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới của dịch Covid-19.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo kết luận 346-KL/UBKTTW, ngày 29/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, gắn với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quan tâm thực hiện phân bổ vốn và triển khai có hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai trong mùa mưa, bão. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023.

Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xử lý nghiêm các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, duy trì các chỉ số xếp hạng PCI, PAPI, PAR Index, DTI…, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phục vụ doanh nghiệp và người dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ công chức, viên chức gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Cơ cấu lại thu, chi ngân sách gắn với nâng cao hiệu lực quản lý. Tập trung triển khai các nhóm giải pháp tăng thu ngân sách. Kiên quyết thu hồi các khoản phải thu sau thanh tra, kiểm tra. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai, kinh doanh qua mạng, bán đấu giá quyền sử dụng đất... Thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp thành lập mới, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVI và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người nghèo. Tổ chức tốt các hoạt động Festival 4 mùa.

Tinhuytthue.vn