451
+ aa -

Chính trị - Xã hội

Cập nhật lúc : 18/09/2014 07:59
Công bố Quyết định về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
Quyết định số 1497 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương trong mùa lũ hàng năm được Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh công bố vào chiều 17/9 tại TP Huế. Quyết định này là cơ sở pháp lý giúp địa phương cũng như chủ các công trình hồ chứa: Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền vận dụng điều hành hiệu quả hơn.

Quyết định gồm 3 Chương, 22 Điều, trong đó đặt mục tiêu phòng chống lũ, giảm lũ cho hạ du lên hàng đầu, sau đó mới đến mục tiêu đảm bảo hiệu quả phát điện.

Tại buổi công bố Quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, diện tích lưu vực 3 hồ Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền là 1.939 km2, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 700 ngàn dân. Trước đây khi chưa có Quyết định này, việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hương trong mùa mưa lũ đã được chính quyền địa phương cũng như các chủ hồ, đơn vị xây dựng cơ chế và quy chế phối hợp chặt chẽ, đảm bảo được việc cắt giảm lũ cho hạ du. Quyết định được ban hành mang tính pháp lý cao, tuy nhiên trong quá trình vận dụng đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các bên liên quan, đảm bảo quy trình vận hành các liên hồ chứa tối ưu, hợp lý. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng đề xuất phía bộ, ngành Trung ương cần tăng cường thêm trang thiết bị cho Trung tâm Khí tượng thủy văn của địa phương để có thông tin cảnh báo, dự báo kịp thời, chính xác hơn.

 

TTH