403
+ aa -

Văn hóa - Giáo dục

Cập nhật lúc : 16/08/2014 15:43
Thay đổi cách tính điểm ưu tiên đại học 2014
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 2961/QĐ-BGDĐT "Về việc xác định mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và điểm xét tuyển đối với các trường, ngành quy định môn thi chính”.
Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Theo đó, mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

Các mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh vào đại học:

Khối thi

      A          

  A1

    B 

     C

     D

Mức 3

13 điểm

 13 điểm

 14 điểm

 13 điểm

 13 điểm

Mức 2

14 điểm

14 điểm

15 điểm

14 điểm

14 điểm

Mức 1

17 điểm

17 điểm

18 điểm

17 điểm

17 điểm

Mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh vào cao đẳng đối với học sinh thi theo đề thi tuyển sinh đại học và đề thi tuyển sinh cao đẳng:

Khối thi

      A

      A1

       B

      C

       D

            

10 điểm

  10 điểm

  11 điểm

  10 điểm

  10 điểm

Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính, việc xác định điểm xét tuyển của thí sinh trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào và quyền lợi của thí sinh, có thể thực hiện cách tính như sau:

Xác định điểm xét tuyển của thí sinh có tính đến hệ số của môn thi chính (bằng tổng điểm của ba môn thi, trong đó môn thi chính được nhân hệ số 2) và làm tròn theo quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Sau đó, quy đổi điểm xét tuyển của thí sinh về hệ 30 điểm bằng cách lấy điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo quy định nhân với 3, chia cho 4 và làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển của thí sinh là tổng điểm xét tuyển quy đổi về hệ 30 điểm và điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng nếu có) được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Sau khi xác định điểm xét tuyển của thí sinh theo hướng dẫn trên, các trường tổ chức xét tuyển như đối với ngành không quy định môn thi chính.

Như vậy, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường có quy định môn thi chính quy đổi điểm xét tuyển của thí sinh về hệ 30 điểm, thay vì  hệ 40 điểm sau khi nhân hệ số môn chính như trước đó công bố./.

(ĐCSVN)