62
+ aa -

Khoa học - Công nghệ

Cập nhật lúc : 11/04/2024 08:32
Nhiều chuyển biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng
Sau 03 năm thực hiện Quyết định số 27-QĐ/TW ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng được đẩy mạnh…

Sáng 10/4, tại Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, thời gian qua, Quyết định số 27-QĐ/TW ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư về Chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình 27) luôn được lãnh đạo Đảng quan tâm và thực hiện từ rất sớm thông qua việc triển khai các đề án, chương trình của Ban Bí thư (như Đề án 47, giai đoạn 2001 - 2005; Đề án 06, giai đoạn 2006 - 2012; Chương trình 260, giai đoạn 2015 - 2020); đồng thời kế thừa những kết quả của giai đoạn trước.

Sau 03 năm thực hiện Chương trình 27, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng được đẩy mạnh, các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng được xây dựng, nâng cấp đưa vào sử dụng, tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu trên mạng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, hỗ trợ ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn cho công tác tham mưu; thông tin, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan lãnh đạo Đảng các cấp, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng.

Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh và cho biết thêm: Từ nay đến hết năm 2025, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, chủ động bắt tay vào công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bối cảnh đó, đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị vừa phải bảo đảm toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm và rất khẩn trương, kịp thời. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin phải triển khai bám sát các yêu cầu lãnh đạo để tham mưu, giúp việc có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh, thông tin góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đại diện Ban tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 27 tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị về công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan đảng từ năm 2021 đến 12/2023 cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng CNTT được Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ rất quan tâm, tập trung triển khai. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành nghị quyết, đề án, chương trình chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, đoàn thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025.

Các cơ quan, đơn vị cũng phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 và phê duyệt dự án ứng dụng CNTT theo Luật Đầu tư công. Xây dựng quy định liên quan tới lĩnh vực ứng dụng CNTT đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Đặc biệt, Văn phòng Trung ương Đảng đã hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình 27; tổ chức Hội đồng thẩm định kế hoạch của các cơ quan đảng; thẩm định các dự án, hạng mục CNTT của các cơ quan đảng; ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn; tổ chức tập huấn CNTT; kiểm tra ứng dụng CNTT tại các cơ quan đảng.

Liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ hệ thống (mạng thông tin diện rộng và hệ thống mạng internet), theo Văn phòng Trung ương Đảng, việc kết nối liên thông mạng bước đầu có những kết quả tích cực, đáng kể là đã kết nối 04 cơ quan Văn phòng Trung ương; kết nối giữa Trục tích hợp dữ liệu của cơ quan đảng trong mạng thông tin diện rộng của Đảng và Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trong khi đó, kết nối với cấp xã, phường, theo Văn phòng Trung ương Đảng, đa số sử dụng mạng internet để trao đổi, khai thác, cập nhật tài liệu có nội dung thông tin không mật.

Về hệ thống tên miền DNS, Văn phòng Trung ương Đảng đã đăng ký, quản lý tên miền dcs.vn. Cục Bưu điện Trung ương bảo đảm kỹ thuật cho tên miền của cơ quan đảng trên internet.

Cùng với những nỗ lực trên, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin luôn được chú ý. Văn phòng Trung ương Đảng đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng; quản lý, vận hành  hệ thống giám sát an toàn, an ninh thông tin mạng (SOC) của các cơ quan đảng ở Trung ương. Các cơ quan đảng ở Trung ương duy trì kết nối tách biệt giữa mạng thông tin diện rộng của Đảng với internet, triển khai các giải pháp bảo mật. Các tỉnh uỷ, thành uỷ duy trì kết nối tách biệt giữa mạng thông tin diện rộng của Đảng với internet tại cơ quan đảng cấp tỉnh, tại cấp huyện; quản trị, vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh uỷ, thành uỷ theo đúng quy định, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Tư lệnh 86 triển khai các giải pháp và khắc phục các sự cố an ninh mạng.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ và cơ quan đảng ở Trung ương đã triển khai các thiết bị an toàn thông tin, sản phẩm mật mã của Ban Cơ yếu Chính phủ như giải pháp mạng LAN bảo mật, thiết bị lưu giữ an toàn, thiết bị bảo mật cho hội nghị trực tuyến, thiết bị ký số, máy tính an toàn đa giao diện, phần mềm mã hoá CSDL, ổ đĩa cứng, mã hoá file, chứng chỉ số SSL…

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Về tổ chức bộ máy ứng dụng CNTT, thông tin từ Hội nghị cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng phân công 01 đồng chí lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo; giao Trung tâm CNTT - Cơ yếu tham mưu, quản lý vận hành và trực tiếp khai thác. Các cơ quan đảng của Trung ương phân công 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách; giao Văn phòng cơ quan chủ trì, tham mưu, quản lý và triển khai; các tỉnh uỷ, thành uỷ phân công 01 đồng chí lãnh đạo chỉ đạo; giao văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ chủ trì nhiệm vụ đầu tư, quản lý, triển khai; phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an kiểm tra an ninh các trang thiết bị trước khi đưa vào sử dụng; kiểm tra, đánh giá tình hình bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh mạng; phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông bảo vệ các ứng dụng trên mạng internet; bảo vệ mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng; tuyên truyền, cập nhật các thông tin về an toàn, an ninh thông tin; tiêu huỷ vật mang tin…

Hội nghị cũng trao đổi, phân tích, đánh giá và nêu bật các tồn tại, hạn chế; nguyên nhân kết quả và nguyên nhân tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương tình 27 trong thời gian tới.

Cùng với đó, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm liên quan đến công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện Chương trình 27 cũng được Văn phòng Trung ương Đảng triển khai. Các nhiệm vụ, giải pháp này tiếp tục hướng đến mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu, phát triển, nâng cấp các hội nghị trực tuyến, phần mềm ứng dụng, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho công tác tham mưu, thông tin phục vụ và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan đảng, đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia./.

(ĐCSVN)