63
+ aa -

Chính trị - Xã hội

Cập nhật lúc : 22/09/2023 13:32
Việt Nam tham dự Hội nghị trù bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, việc cải tổ các hệ thống đa phương toàn cầu, trong đó có các thể chế tài chính quốc tế, phải ưu tiên bảo đảm quyền lợi cho các nước đang phát triển.
Hội nghị Bộ trưởng Trù bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai tại Trụ sở Liên hợp quốc

Ngày 21/9/2023 theo giờ New York, tại Trụ sở Liên hợp quốc, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Trù bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, với sự tham dự của gần 150 Bộ trưởng và đại diện các quốc gia thành viên. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, các Bộ trưởng nhất trí về các khó khăn và thách thức lớn nhất hiện nay, đặc biệt là biến đổi khí hậu, môi trường, an ninh lương thực, năng lượng, nguồn nước, cũng như sự suy giảm lòng tin và hợp tác đa phương... Các nước đặc biệt quan ngại về việc mới chỉ đạt 14% tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) sau nửa chặng đường, từ đó cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo chất xúc tác mới nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030. Trên cơ sở đó, các nước đã chia sẻ tầm nhìn và các ưu tiên cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai. Nhân dịp này, các Bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết nhằm củng cố quản trị toàn cầu, tăng cường chủ nghĩa đa phương, kêu gọi tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. 

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Trù bị lần này để chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai để tạo sự đột phá, thay đổi về tư duy, tăng cường cam kết và hành động. Từ đó, Bộ trưởng cho rằng cần lắng nghe đầy đủ ý kiến của các quốc gia và các bên liên quan, trong đó có vai trò quan trọng của thanh niên trong định hình thế giới tương lai; đồng thời quá trình ra quyết định cần do các quốc gia thành viên dẫn dắt và được tiến hành một cách công khai, minh bạch, bao trùm, không tạo trùng lặp hay gánh nặng không cần thiết cho các nước đang phát triển.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng các thoả thuận thời gian tới cần tập trung thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển bền vững, bảo đảm công bằng, công lý và nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng khác biệt; việc cải tổ các hệ thống đa phương toàn cầu, trong đó có các thể chế tài chính quốc tế, phải ưu tiên bảo đảm quyền lợi và tạo thêm tiếng nói cho các nước đang phát triển. Bộ trưởng chỉ ra những thách thức bức bách cần giải quyết như ứng phó biến đổi khí hậu, quản trị y tế toàn cầu, xử lý một cách bền vững mối quan hệ nước-lương thực-năng lượng, cũng như bảo đảm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phục vụ con người. 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập  Liên hợp quốc (LHQ) (tháng 6/2020), các nước thành viên LHQ đã thông qua tuyên bố, trong đó đề nghị Tổng Thư ký LHQ đề ra các khuyến nghị nhằm giải quyết những thách thức hiện tại và trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tháng 9/2021, Tổng thư ký đã ra Báo cáo “Chương trình nghị sự chung của chúng ta” nhằm kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững. Một trong những đề xuất quan trọng nhất của Báo cáo là việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về tương lai nhằm thống nhất các biện pháp để thực hiện các cam kết đã đưa ra. Đại hội đồng LHQ đã nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh từ 22-23/9/2024 và có Hội nghị trù bị cấp Bộ trưởng vào tháng 9/2023.

ĐCSVN