In trang

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Cập nhật lúc : 16:47 10/01/2023

Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) tại các buổi làm việc với Công an thành phố Huế và Công an huyện Phong Điền, vừa qua.

Thực hiện kế hoạch phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh, ngày 20/10/2023, Đoàn giám sát Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) tại các buổi làm việc với Công an thành phố Huế và Công an huyện Phong Điền. Tham dự các buổi làm việc có các thành viên Đoàn giám sát, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an thành phố Huế và Công an huyện Phong Điền.

 

Tại các buổi làm việc, Công an thành phố Huế và Công an huyện Phong Điền đã thông qua báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW. Theo đó, lãnh đạo Công an các đơn vị đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW; sau quá trình triển khai thực hiện, công tác dân vận trong lực lượng công an các đơn vị đã có nhiều chuyển biến rất là tích cực; công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sỹ về công tác dân vận được đẩy mạnh, công tác dân vận chính quyền tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là các hoạt động cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu 3 giảm (giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí); đã thực hiện nhiều các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện trong lực lương công an nhân dân, …

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà Công an thành phố Huế và Công an huyện Phong Điền đạt được trong thời gian qua trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác dân vận trên địa bàn huyện, đồng chí đề nghị lãnh đạo các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và Bộ Công an về công tác dân vận để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của đơn vị. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là công tác phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp trong việc thực hiện công tác dân vận. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, tập trung kiểm tra, giám sát. Phối hợp với chính quyền quản lý các vấn đề về an ninh tôn giáo, “Tà đạo, đạo lạ”. Xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” mới phù hợp với tình hình của đơn vị, đồng thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả cao trong thời gian vừa qua. Nâng cao hơn nữa nhận thức, kỹ năng của cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là các bộ phận thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp với người dân.

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Huế và Công an huyện Phong Điền tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Đoàn khảo sát; đồng thời, sẽ chỉ đạo chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo giám sát.

Duy Linh