In trang

Quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng
Cập nhật lúc : 22:57 12/07/2023

Chiều 7/12, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 67 điểm cầu trong cả nước.

Dự Hội nghị có các thành viên Tiểu ban, thành viên tổ giúp việc Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV; đại diện Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; trưởng các ban tham mưu của Đảng, lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Dự và chủ trì điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và UVTVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng; Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, đối với báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), các cấp ủy, tổ chức đảng phải làm rõ kết quả trong công tác quán triệt, cụ thể hóa Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được trong thi hành Điều lệ Đảng. Đối với báo cáo công tác Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết, chủ trương của Đảng có liên quan đến công tác xây dựng đảng được ban hành, nhất là trong nghiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chức năng, nhiệm vụ để đánh giá công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, mục đích của Hội nghị là tạo sự thống nhất, đồng bộ quá trình tổng kết thi hành Điều lệ Đảng cũng như tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp dưới tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết công tác thi hành Điều lệ Đảng đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. Trong đó, đối với cấp cơ sở, hoàn thành báo cáo trước ngày 31-12-2023; đối với cấp huyện và tương đương, hoàn thành trong tháng 1-2024; đối với cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 15-3-2024. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai lưu ý, đối với các tỉnh, thành chỉ tổ chức hội nghị tổng kết ở cấp ủy trực thuộc Trung ương (tỉnh ủy, thành ủy).

Tinhuytthue.vn