In trang

Phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống Huế, nâng cao hình ảnh về vùng đất giàu văn hóa
Cập nhật lúc : 09:58 03/05/2024

Sáng 05/3, tại Hội trường Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi nói chuyện với hơn 150 cán bộ, viên chức, người lao động, nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế để thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2024 trên nền tảng bảo tồn và phát huy gia trị di sản cô đố và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.

Tại buổi nói chuyện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ sự phong phú, đa dạng, đặc sắc của văn hóa Huế, những phẩm chất tốt đẹp của con người Huế chính là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực để tỉnh Thừa Thiên Huế trong phát triển nhanh và bền vững. Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết liệt việc triển khai Nghị quyết 54 của tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng. Hình hài của một đô thị "Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường" đang dần hiện hữu. Thừa Thiên Huế đã có bước chuyển mình vượt bậc, nhiều dự án trọng điểm được triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình phát triển của Thừa Thiên Huế cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh việc thông tin định hướng xây dựng, phát triển tỉnh nhằm khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên, đồng lòng, đồng thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Phát huy giá trị văn hóa để văn hóa thật sự bền vững, cần phải có trách nhiệm giữ gìn, biến văn hóa thành tài sản, giá trị kinh tế tiềm năng. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Huế, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò về giá trị văn hóa, sức mạnh của con người trong phát triển Thừa Thiên- Huế trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đánh giá cao những cống hiến tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, đưa nghệ thuật Ca kịch Huế và nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đến với mọi miền đất nước. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn 2 nhà hát tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đa dạng của các đối tượng khán giả; các nghệ sĩ, diễn viên tích cực tìm tòi, sáng tạo, bứt phá đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ trên con đường nghệ thuật biểu diễn.

Chuẩn bị tâm thế mới để phát huy giá trị của 2 Nhà hát, tập trung triển khai tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống Huế, nâng cao hình ảnh về một vùng đất giàu văn hóa, đang bảo tồn, bảo vệ giá trị di sản thế giới trong giai đoạn mới.

Tinhuytthue.vn