In trang

Bế mạc Kỳ họp lần thứ 7 của HĐND tỉnh khóa VIII nhiều nghị quyết quan trọng được thông qua
Cập nhật lúc : 15:02 12/08/2023

Sáng ngày 8/12, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 7 của HĐND tỉnh khóa VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và diễn ra phiên bế mạc.

Phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực

Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã báo cáo những vấn đề quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2024; cùng 10 Báo cáo thường kỳ và 28 Tờ trình, Đề án trình HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến về nội dung Báo cáo, Tờ trình, Đề án. UBND tỉnh, các cơ quan thuộc UBND tỉnh và các địa phương liên quan cũng đã giải trình, trả lời chất vấn của các đại biểu.

Tham gia thảo luận về tình hình phát triển kinh tế năm 2024, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân đền nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, ngành giáo dục sẽ nỗ lực tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, bao gồm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực ngoại ngữ, tin học; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Đồng thời, quy hoạch mạng lưới trường, lớp hợp lý hơn; phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho rằng, cần có giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư,... đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng; các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Ngành Thuế phối hợp chặt chẽ để đảm bảo nguồn thu, chống thất thu thuế.

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Đại Vui nhấn mạnh, cần chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao tính sẵn sàng, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; chú trọng thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn tại các khu công nghiệp, khu đô thị, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Đình Đức cho rằng, tỉnh đang tiến đến xây dựng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Tuy nhiên sản xuất hiện rất mạnh mún, nhỏ lẽ. Do vậy cần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, toàn diện, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ. Mở rộng, phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị; nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nông sản thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội địa phương...

Phát biểu tiếp thu giải trình tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương dự báo năm 2024 nền kinh tế của tỉnh còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trọng tâm là tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án, quy hoạch quan trọng, đặc biệt là Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng với đó, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng KT-XH, phát triển đô thị. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phân bổ, bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách nhà nước…

“Với tinh thần, ý chí quyết tâm cao, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, chúng ta tin tưởng rằng kinh tế - xã hội tỉnh nhà sẽ tiếp tục phục hồi và phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị”- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Thông qua 34 nghị quyết

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

HĐND tỉnh đã dành thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề được cử tri quan tâm như giáo dục đào tạo, y tế, phòng chống các loại tội phạm, quản lý trật tự an toàn xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, trả lời chất vấn, báo cáo làm rõ thêm các vấn đề mà các đại biểu chất vấn, qua đó đã giúp cho cử tri và nhân dân hiểu rõ hơn công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian vừa qua.

HĐND tỉnh đã bàn và thông qua 34 nghị quyết trình HĐND tỉnh với tỷ lệ thống nhất cao, trong đó có nghị quyết rất ý nghĩa là trợ giúp cho bà con kinh doanh, buôn bán chợ Khe Tre (huyện Nam Đông) bị thiệt hại do cháy. Những nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng - năm tăng tốc thực hiện kế hoạch KT- XH 5 năm 2021 - 2025; năm tạo dấu mốc đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. “Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, với nhiều nhiệm vụ còn lại rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao để có thể về đích thắng lợi”.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, thời gian hoàn thành và ưu tiên bố trí, phân bổ nguồn lực hợp lí để tổ chức thực hiện. Tăng cường giải pháp đột phá để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của cả nhiệm kỳ.

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các đề án, quy hoạch bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch. Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2024, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án có quy mô lớn, tạo năng lực mới tăng thêm nhằm bổ sung vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Duy trì và nâng cao xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DTI.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể để phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa - du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực. Huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, quyết tâm đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia vào quý I năm 2024. Xây dựng huyện Phong Điền thành thị xã.

Đồng thời, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, tránh thiên tai, cháy, nổ. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị; lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu phong trào toàn dân “xây dựng Thừa Thiên Huế xanh - sạch - sáng, không rác thải”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới. Bảo đảm chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống Nhân dân trong dịp Tết. Triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ban hành quyết định, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống; đề nghị các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, khảo sát việc chấp hành pháp luật; việc thực hiện nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả.

“Đề nghị lãnh đạo các cấp chính quyền, hãy nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; năng động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ; tạo sức bật mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra”- Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Ngọc Hiếu