In trang

Thừa Thiên Huế: Phấn đấu đưa 2050 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2024
Cập nhật lúc : 14:55 02/02/2024

Ngày 07/02/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch 63/KH-UBND về đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Với mục tiêu tiếp tục quán triệt thông suốt và nhất quán trong hệ thống chính trị và xã hội về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đẩy mạnh việc đưa lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của người lao động góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đưa 2050 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trọng tâm là tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao chất lượng nguồn lao động đi làm làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quốc Minh