In trang

Phong Điền công bố Quy hoạch quản lý kiến trúc đô thị
Cập nhật lúc : 06:48 03/01/2024

Ngày 29/02, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền tổ chức Lễ công bố Quy hoạch quản lý kiến trúc đô thị huyện. Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND và công chức phụ trách quản lý xây dựng các xã, thị trấn.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã công bố Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, phạm vi diện tích thuộc vùng nội thị huyện Phong Điền tại Đồ án quy hoạch chung đô thị Phong Điền dến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 27/01/2022. Khu vực nội thị gồm 02 khu: Phân khu A và Phân khu B. Phân Khu A gồm 01 thị trấn và 04 xã: thị trấn Phong Điền, xã Phong Hòa, Phong Hiền, Phong Thu và xã Phong An; Phân khu B gồm 04 xã: xã Điền Lộc, Điền Hòa, Phong Hải và xã Điền Hải.

Với mục tiêu cụ thể hoá Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng đề án công nhận Phong Điền là đô thị loại IV và công tác định hướng phát triển không gian toàn đô thị Phong Điền; xác định các chức năng đô thị; định hướng thành lập các phường xã của đô thị Phong Điền trong tương lai; để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị mới. Việc công bố Quy hoạch quản lý kiến trúc đô thị huyện là tiền đề, động lực thúc đẩy huyện Phong Điền phát triển đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tính lâu dài, đảm bảo mỹ quan cũng như không gian phát triển trong tương lai,….

Phát biểu buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cho biết: Quy hoạch quản lý kiến trúc đô thị huyện được UBND tỉnh phê duyệt là một tiền đề quan trọng để thực hiện việc xây dựng huyện đạt chuẩn đô thị loại IV và NTM trong năm 2024. Vì vậy, các ban, ngành, địa phương căn cứ vào Quy hoạch quản lý kiến trúc đô thị của huyện để khẩn trương rà soát các quy hoạch tại địa phương phù hợp với quy hoạch chung đô thị Phong Điền, đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch, tập trung triển khai các dự án đầu tư để từ đó sớm hoàn thành nâng cấp đô thị, cùng với huyện phấn đấu xây dựng huyện trở thành Thị xã trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy.

Khánh Trình