In trang

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Cập nhật lúc : 06:49 03/05/2024

Ngày 04/3, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng đại diện các sở, ban, ngành đã có buổi kiểm tra thực địa và làm việc với huyện Nam Đông về tình hình triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nam Đông cho biết, trong năm qua việc triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bằng sự lồng ghép đầu tư, hỗ trợ của các chương trình dự án đã thu được những thành tựu rất cơ bản trong hầu hết các lĩnh vực về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, khoảng cách giàu nghèo giữa các xã đã được rút ngắn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Bên cạnh đó, UBND huyện củng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên khảo sát nguyên nhân nghèo và các chiều thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng giải pháp giúp cho người nghèo đến từng địa chỉ cụ thể; đồng thời thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, nêu gương những hộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có sáng kiến trong phát triển sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi để nhân rộng, giúp cho người nghèo học hỏi cách làm ăn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc thực hiện tốt mục tiêu của Chương trình giảm nghèo và sáng kiến nêu gương những hộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu đã khơi dậy ý chí vươn lên của các hộ nghèo góp phần tỷ lệ hộ xuất của huyện giảm nhiều và khá bền vững vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Theo kết quả điều tra đến cuối năm 2023 tổng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 giảm từ 5,3% xuống còn giảm 2,62% (chỉ tiêu giao còn 3,2%) và không có phát sinh tái nghèo.

Về triển khai thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vốn đầu tư phát triển năm 2024 đã được giao kế hoạch là 35.517 triệu đồng. Nguồn vốn sự nghiệp năm 2024 đã phân khai chi tiết là 6.854 triệu đồng. Hiện nay, đang triển khai thực hiện các dự án về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Tại buổi làm việc, huyện Nam Đông cũng đã nêu lên được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Bên cạnh đó, có kiến nghị Trung ương xem xét điều phối và chuyển nguồn vốn thuộc các tiểu dự án của các chương trình MTQG. Đại diện các sở, ban, ngành cũng đã có những trao đổi với các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị huyện Nam Đông cần tập trung huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, cần chủ động hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đối với những dự án còn khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, yêu cầu huyện Nam Đông có báo cáo kế hoạch chi tiết, cụ thể trong công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện giảm nghèo theo từng địa chỉ, gắn với giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân để phát triển sản xuất. Nâng cao công tác tuyên truyền vận động người dân, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao để nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, có cơ chế phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Có nhận diện công việc và phối hợp trong triển khai thực hiện, đồng thời có kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Xây dựng kế hoạch chi tiết giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trước buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng các sở, ban, ngành đã đi kiểm tra thực địa các điểm triển khai thực hiện dự án các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Đông.

Văn Bốn