In trang

Hương Thủy: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Cập nhật lúc : 08:58 09/02/2023

Vừa qua, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) và sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020-2025) hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Đỗ Xuân Giao - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã và đồng chí Phan Anh Thư, UVTV Thị ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; các đồng chí báo cáo viên Thị ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã; bí thư các tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo Trung tâm Chính trị xã, thành viên tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 thị xã; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã, Tổ công tác 35 Công an thị xã.

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng chí Phan Anh Thư - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã cho biết, Thị ủy, Ban Chỉ đạo 35 thị xã và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực quán triệt, triển khai một cách bài bản, quyết liệt các nội dung Nghị quyết, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng, chính trị của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy công nhận 25 đồng chí báo cáo viên Thị ủy, 15 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội luôn thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong công tác tuyên truyền của Đảng; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng dư luận xã hội đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, đúc rút những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Định hướng công tác của Ban Chỉ đạo 35 thị xã thời gian tới, Trưởng Ban Chỉ đạo Đỗ Xuân Giao cho biết, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; ở trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến quá trình phát triển; các thế lực thù địch tăng cường chống phá với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; cùng với đó, quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, tác động sâu sắc tới mọi lĩnh vực đời sống. Bối cảnh đó đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải thực sự nhanh nhạy, chuẩn xác, kịp thời và hiệu quả.

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tham mưu thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã Hương Thủy giai đoạn 2018-2023; khen thưởng 7 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã giai đoạn 20202023.

Thanh Đoàn