Văn hóa - Văn nghệ

Cập nhật lúc : 11:07 11/11/2023

Văn hóa là nền tảng tinh thần tốt đẹp, hướng tới người dân

Sáng ngày 10/11, Đoàn khảo sát Tỉnh ủy do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có làm việc với Đảng bộ xã Quảng Nhâm (Huyện A Lưới) về việc triển khai Nghị quyết 04 của của Tỉnh ủy (khóa XVI) và việc triển khai xây dựng văn hóa cơ sở. Cùng làm việc có UVTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng các sở, ngành liên quan.


Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; nhận thức ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã về tầm quan trọng của bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch được nâng lên; văn hóa truyền thống các dân tộc được bảo tồn và phát huy (phục dựng các phong tục, lễ hội truyền thống). Nhiều giá trị văn hóa dân tộc truyền thống đã được gìn giữ và phát huy, đặc biệt là 02 nhà truyền thống tại thôn A Hươr Pa E và Âr Kêu Nhâm được trùng tu, tôn tạo với số tiền 240 triệu đồng, thuần phong mỹ tục được khôi phục và phát triển, các hủ tục từng bước được xóa bỏ. Đời sống văn hóa phát triển lành mạnh, nếp sống văn minh từng bước được xây dựng. Các thiết chế văn hóa được quan tâm, đầu tư. Phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở được khơi dậy, làm cho văn hóa ngày càng thấm sâu vào từng gia đình, từng người dân và toàn bộ đời sống xã hội.

Tuy nhiên, chất lượng thực hiện phong trào chưa đồng bộ giữa các làng, thôn. Ở một số thôn chất lượng thực hiện phong trào chưa cao, phong trào văn hóa văn nghệ ở xã chưa phát triển; kinh phí chi cho hoạt động văn hóa còn quá ít và không tương xứng với nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; việc mở lớp đào tạo các lớp trẻ tiếp nối các giá trị văn hóa, truyền thống người bản địa; cán bộ văn hóa xã còn kiêm nhiệm nhiều việc…

Trao đổi nắm thông tin, Hiệu trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Nguyễn Văn Mãi đặt vấn đề địa phương chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ kế cận bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống thời gian qua như thế nào? Nhu cầu của địa phương trong việc hỗ trợ về bảo tồn giá trị văn hóa, đào tạo công chức văn hóa, nguồn nhân lực kế cận bảo tồn và giữ gìn giá trị văn hóa trên địa bàn.

Đồng chí Trần Nhật - Phó hiệu trưởng Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh, xây dựng đời sống văn hóa đối với đồng bào dân tộc thiểu số là điều vô cùng quan trọng nhưng vẫn còn nhiều nếp nghĩ, lối sống, hủ tục nếu không có biện pháp mạnh mẽ sẽ cản trở quá trình thực hiện Nghị quyết 04, cũng như tiến trình trở thành công dân thành phố trực thuộc địa phương vậy địa phương cần có giải pháp, biện pháp gì để giải quyết những hủ tục, nếp nghĩ lạc hậu còn tồn tại…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chỉ rõ, nhu cầu sự cần thiết và quan tâm về các thiết chế văn hóa cơ sở đã thực hiện nhưng tính hiệu quả và phương thức duy trì các thiết chế văn hóa cơ sở là như thế nào, những hủ tục vẫn còn đang tồn tại… cần thẳn thẳng nhìn rõ những tồn tại, điều phù hợp, không cần thiết, đề nghị địa phương mạnh dạn trao đổi để giải quyết. Phải khai thác các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào bổ sung vào văn hóa đời sống mới, vào nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình phát triển văn hóa của địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, nhận thức của Đảng ủy xã trong việc bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa cơ sở; đề nghị xã, huyện tiếp thu các ý kiến tham gia của đoàn công tác, bổ sung vào chương trình công tác và các Nghị quyết về văn hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, văn hóa là giá trị cần giữ gìn và bồi đắp, làm thế nào để quản lý văn hóa ngày càng bài bản, khoa học; để văn hóa là nền tảng tinh thần tốt đẹp, văn hóa hướng tới người dân, người dân được hưởng lợi từ văn hóa.

Văn hóa phải trở thành sức mạnh thực sự trong quá trình phát triển đi lên của Quảng Nhâm, đồng chí đề nghị, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU (khóa XVI), của Huyện ủy về văn hóa; cần có sơ, tổng kết các chương trình, các nghị quyết về văn hóa của xã để bổ sung kịp thời các giải pháp, tìm kiếm nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết; rà soát hệ thống thiết chế, đưa vào quy hoạch, đảm bảo sinh hoạt được, ban hành các thể chế quản lý; đánh giá văn hóa cộng đồng trong đó quan tâm đến các nghệ nhân dân gian có thể trao truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống; phối hợp các trường để ghi âm, ghi hình các loại dân ca, dân vũ âm nhạc; thực hiện hiệu quả chương trình bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Pa Cô, Tà Ôi; đánh giá hương ước, quy ước làng xã các quy ước tự nguyện tự quản; khai thác hiệu quả hoạt động của các nghề thủ công truyền thống, lễ hội truyền thống tại điểm du lịch cộng đồng; phát huy giá trị tốt đẹp của đồng bào về ẩm thực, ngành nghề truyền thống… đưa được các giá trị thành giá trị kinh tế hiệu quả.

Tinhuythue.vn

Tin bài liên quan