Văn hóa - Văn nghệ

Cập nhật lúc : 17:57 18/12/2023

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế năm 2023

Chiều ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Hà Mai Hương, Phó Bí thư phụ trách đã trình bày báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực như: Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết Đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt; Công tác đào tạo, tuyển sinh và biểu diễn; Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Công tác quản lý học sinh, sinh viên; Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy; tập thể và từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ công tác lớn, trọng tâm đều được đưa ra thảo luận, thống nhất theo quy chế làm việc, đảm bảo khách quan, dân chủ; duy trì nề nếp, chế độ họp thường kỳ, đột xuất đúng theo quy chế làm việc. Mặc dù còn một số khó khăn nhất định nhưng tập thể Đảng ủy đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung các giải pháp hiệu quả, linh hoạt, phù hợp và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện là 102 người, trong đó có 04 Tiến sĩ, 79 Thạc sĩ, 09 cán bộ có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, 26 cán bộ có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị; 31 cán bộ có chứng chỉ quản lý cấp phòng; 29 cán bộ có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Công tác tuyển sinh trung cấp và đại học chính quy đạt kết quả tích cực, tổng số thí sinh trúng tuyển năm 2023 bậc đại học 26 thí sinh, đại học văn bằng 2 chính quy 02 thí sinh và bậc trung cấp 139 thí sinh. Công tác Hợp tác quốc tế của Học viện có những chuyển biến tích cực, Học viện đang từng bước kết nối lại với các đối tác đã ký kết trước đây gồm Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan), Đại học Công nghệ (Đài Loan), Đại học Jeonju (Hàn Quốc). Đã cử giảng viên tham gia Đoàn công tác Bộ VHTTLD học tập tại Đại học Jeonju (Hàn Quốc). Đã cử đoàn cán bộ giảng viên, sinh viên giao lưu biểu diễn và tham dự Hội thảo quốc tế về phát triển giáo dục bền vững tại Đại học Hoàng gia Udon Thani - Thái Lan nhân Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, tài sản phục vụ cho các hoạt động của Học viện được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc. Các hoạt động liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi của cán bộ, viên chức và người lao động được quan tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đã triển khai Hội nghị ngân sách năm 2023 và thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra, bảo quản hồ sơ, chứng từ theo quy định. Với những thành tích đạt được, Học viện được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Âm nhạc Huế trong thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo âm nhạc khu vực miền Trung – Tây Nguyên, góp phần thực hiện đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng thống nhất cao với các nội dung đã nêu trong Dự thảo báo cáo kiểm điểm; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và các cá nhân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, nhất là trong đội ngũ giảng viên, văn nghệ sĩ, sinh viên trong Học viện; khắc phục các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác đào tạo, phát huy, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên xứng tầm là nơi đào tạo, nghiên cứu âm nhạc của Thừa Thiên Huế cũng như khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Thu Hà

 

Tin bài liên quan