Văn hóa - Văn nghệ

Cập nhật lúc : 16:55 16/12/2022

Diễn ra Hội nghị toàn quốc về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 19/12 tại Hà Nam với chủ đề: "Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.


Chiều 15/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương họp báo thông tin về Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Kỳ họp thứ hai (nhiệm kỳ 2021-2026). TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, chủ trì họp báo.

 Hội thảo hướng tới những mục tiêu chủ yếu: Đánh giá những kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế sau 15 năm thực hiện Nghị quyết trong các lĩnh vực: Sáng tạo, nghiên cứu, phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; công tác xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; công tác củng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật; công tác giao lưu và hợp tác quốc tế về văn học, nghệ thuật; công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng... 

TS Ngô Phương Lan cho biết: Đến thời điểm này, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 153 bài tham luận. Số lượng tham luận cho thấy sự hưởng ứng của đông đảo các cơ quan tuyên giáo, văn hoá, văn nghệ; các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình và văn nghệ sĩ cả nước với chủ đề Hội thảo và sự quan tâm đặc biệt của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Nghị quyết. Dự kiến tổng số đại biểu tham dự Hội thảo khoảng 250 người. 

Quang cảnh họp báo. (Ảnh: TA)

Quang cảnh họp báo. (Ảnh: TA)

Dự kiến, kết quả Hội thảo là cơ sở của các luận cứ khoa học để Hội đồng xây dựng báo cáo gửi Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trưởng ban và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đưa vào nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23- NQ/TW, trong đó có nội dung tư vấn giúp Đảng và Nhà nước xây dựng chiến lược phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; là cơ sở khoa học để các cơ quan, đơn vị, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương đổi mới phương thức lãnh đạo, có những chính sách phù hợp nhằm phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sau hội thảo, hội đồng lựa chọn các tham luận có chất lượng cao để biên tập, in kỷ yếu. Đây là tài liệu tham khảo giá trị, hữu ích cho những người làm công tác quản lý văn hóa, văn nghệ các cấp, các ngành liên quan đến văn học, nghệ thuật, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ

Kỳ họp thứ hai (nhiệm kỳ 2021-2026) của hội đồng sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tại Hà Nam, tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữa Kỳ họp thứ nhất với Kỳ họp thứ hai của hội đồng (nhiệm kỳ 2021-2026); cho ý kiến về nhiệm vụ của hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021-2026./.

Theo tuyengiao.vn

Tin bài liên quan